rodzinne od 36 zl - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 36 ZŁ
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

bezterminowa ochrona (dopóki trwa umowa generalna)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 67 rok życia

ochrona trwa do ukończenia 67 roku życiu (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno
w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia
w poszczególnych ryzykach.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA

Składka miesięczna:36 zł40 zł48 zł
51 zł
57 zł
66 zł

Zobacz szczegóły (OWU, ulotka, przewodnik)


ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO  
1.Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)NW komunikacyjnym przy pracy
110 00075 000150 000
180 000
215 000
240 000
b)NW komunikacyjnym
88 00075 000120 000
120 000
160 000
180 000
c)NW przy pracy
88 00050 000120 000
120 000
160 000
180 000
d)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
66 00050 00090 000
60 000
105 000
120 000
e)zawału serca / udaru mózgu
44 00035 00030 000
40 000
50 000
50 000
f)choroby / naturalny
22 00025 00030 000
40 000
35 000
40 000
2.Osierocenie dziecka
3 0004 0004 000
4 000
5 000-
3.Trwały uszczerbek w wyniku:
a)NW - za 100%30 00032 00035 000
37 000
35 000
55 000

NW - za 1%300320350
370
350
550
b)zawału serca / udaru mózgu - za 100%-18 00035 000
37 000
35 000
55 000

zawału serca / udaru mózgu - za 1%-180350
370
350
550
4.
Trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku
10 000
-
16 000
-
20 000
30 000
5.Poważne zachorowanie
12 000
6.Pobyt w szpitalu:

a)w wyniku NW komunikacyjnego60 za dzień60 za dzień250 za dzień
105 za dzień
80 za dzień
300 za dzień
b)
w wyniku NW60 za dzień60 za dzień200 za dzień
105 za dzień
80 za dzień
250 za dzień
c)w wyniku choroby
30 za dzień
36 za dzień42 za dzień
49 za dzień
40 za dzień
120 za dzień
d)na OIOM
150 jednorazowo
60 za dzień 500 jednorazowo
70 za dzień
250 jednorazowo
250 jednorazowo
6.Operacje chirurgiczne - suma ubezp.
--2 000
2 000
-
6 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA

Zgon w wyniku:
a)
NW komunikacyjny
10 000
16 000
16 000
-
20 000
30 000
b)NW
5 00016 0008 000-10 000
15 000
c)choroby / śmierci naturalnej-8 000---
-

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA  (w ubezp. WARTA również rodziców partnera)

Zgon rodziców / teściów w wyniku:
a)NW3 0001 3003 900
2 800
3 900
-
b)choroby / śmierci naturalnej
1 0001 3001 300
1 400
1 300
-

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA

Dotyczące dziecka:
a)zgon dziecka w wyniku NW
6 0003 0006 000
6 000
6 000
-
b)zgon dziecka
3 0003 0003 000
3 000
3 000
-
c)urodzenie dziecka
500600-
600
700
-
d)urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
1 000600-
600
1 400
-
e)urodzenie martwego dziecka
4 0001 400-
1 400
4 000
-
f)poważne zachorowanie dziecka
--5 000
5 000
5 000
5 000

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE


Pakiet assistance medyczny
tak--taktakTowarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
67 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / bo*
67 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / bo*
67 r.ż. / 67 r.ż.
67 r.ż. / 67 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:
nie
tak
nie
tak
nie
nie

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:
nie
tak
nie
tak
nie
tak

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:

Składka miesięczna:36 zł40 zł48 zł
51 zł
57 zł
66
UDOGODNIENIA:

zakup w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną

zakup w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną*bo - bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a Towarzystwem Ubezpieczeniowym
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 36 zł
GENERALI
składka 40 zł
WARTA
składka 48 zł
GENERALI
składka 51 zł
WARTA
składka 57 zł
WARTA
składka 66 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 65 rż:
Porównanie zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • zgon dziecka
 • zgon noworodka
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wada wrodzoną


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
GENERALI
3 miesiące:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu dziecka
 • ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie dziecka    w szpitalu
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • zgon dziecka


10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się martwego dziecka
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej

Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści