rodzinne od 61 zl - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 61 ZŁ
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 59 rok życia

ochrona ubezpieczeniowa kończy się w rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 59 roku życia (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

ochrona ubezpieczeniowa kończy się w rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 67 roku życia (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno
w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia
w poszczególnych ryzykach.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
GENERALI
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA

Składka miesięczna:61 zł76 zł79 zł
99 zł
128 zł

Szczegóły:

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.
Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)NW komunikacyjnym przy pracy
265 000300 000250 000
300 000
440 000
b)NW komunikacyjnym
175 000220 000250 000
250 000
320 000
c)NW przy pracy
175 000220 000200 000
250 000
320 000
d)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
85 000140 000200 000
200 000
200 000
e)zawału serca / udaru mózgu
40 00070 00075 000
100 000
150 000
f)choroby / naturalny
40 00050 00060 000
60 000
80 000
2.Trwałe inwalidztwo w wyniku NW-40 000-
50 000
60 000
3.Osierocenie dziecka
5 0007 5007 500
7 500
7 500
4.Trwały uszczerbek w wyniku:
a)NW - za 1%400450500
500
650

NW - za 100 %40 00045 00050 000
50 000
65 000
b)zawału serca / udaru mózgu- za 1%400450500
500
650

zawału serca / udaru mózgu - za 100%40 00045 00050 000
50 000
65 000
5.Poważne zachorowanie
7 000
7 500
7 000
4 000
7 000
6.Pobyt w szpitalu:


a)w wyniku choroby
92,4 za dzień50 za dzień
72 za dzień
80 za dzień
100 za dzień
b)w wyniku NW
198 za dzień150 za dzień120 za dzień
160 za dzień
200 za dzień
c)na OIOM (wypadek, choroba)
132 za dzień
250 jednorazowo
120 za dzień
500 jednorazowo
500 jednorazowo
d)w związku z rehabilitacją poszpitalną---
50 za dzień
50 za dzień
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
198 za dzień
150 za dzień
120 za dzień
260 za dzień
300 za dzień
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego 198 za dzień150 za dzień120 za dzień
210 za dzień
250 za dzień
g)w wyniku wypadku przy pracy 198 za dzień150 za dzień
120 za dzień
210 za dzień
250 za dzień
h)w wyniku zawału serca / udaru mózgu92,4 za dzień50 za dzień
72 za dzień
140 za dzień
200 za dzień
7.Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia
4 0002 5002 140
3 000
3 500
8.Leczenie specjalistyczne---
3 000
3 500
9.Niezdolność do samodzielnej egzystencji---
24 000
35 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA (w ubezp. WARTA również partnera):
10.Zgon w wyniku:a)NW komunikacyjnego-40 00030 000
60 000
80 000
b)NW
-20 00030 000
24 000
40 000
c)zawału serca / udaru mózgu--10 000
24 000
25 000
d)choroby / naturalny--10 000
12 000
15 000
11.Inwalidztwo w wyniku wypadku---
25 000
40 000
12.Poważne zachorowanie---
3 000
4 000
13.
Pobyt w szpitalu:
a)w wyniku choroby
---
40 za dzień
50 za dzień
b)w wyniku NW
---
100 za dzień
120 za dzień
c)na OIOM (wypadek, choroba)
---
400 jednorazowo
400 jednorazowo
d)w związku z rehabilitacją poszpitalną
---
40 za dzień
50 za dzień
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
---
180 za dzień
220 za dzień
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego
---
140 za dzień
170 za dzień
g)w wyniku wypadku przy pracy
---
140 za dzień
170 za dzień
h)w wyniku zawału / udaru
---
90 za dzień
100 za dzień

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA  (w ubezp. WARTA również rodziców partnera):
14.Zgon rodziców / teściów:a)NW3 0004 5003 000
6 000
7 000
b)choroby /  naturalny
1 5001 500 1 800
1 800
2 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA
15.Dotyczące dziecka:
a)zgon dziecka w wyniku NW
6 0006 0007 000
7 000
10 000
b)zgon dziecka
3 0003 0007 000
3 500
5 000
c)urodzenie dziecka
7008001 200
1 200
1 500
d)urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
7001 6001 200
3 100
3 500
e)urodzenie martwego dziecka
1 4004 0004 000
4 000
4 000
16.Poważne zachorowanie dziecka
5 000
5 000
7 000
6 000
6 000
17.
Pobyt w szpitalu:
a)w wyniku choroby
---
40 za dzień
50 za dzień
b)w wyniku NW
---
100 za dzień
120 za dzień

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE
18.Pakiet assistance medyczny
TakTakTakTakTowarzystwo ubezpieczeniowe:
GENERALI
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:59 r.ż. / 59 r.ż.65 r.ż. / 67 r.ż.
59 r.ż. / 59 r.ż.
65 r.ż./67 r.ż.
65 r.ż./67 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:TakNieTakNie
Nie

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:TakNieTakNie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:
Tak,
również z IK
Tak
Tak,
również z IK
Tak
Tak

Składka miesięczna:61 zł76 zł79 zł
99 zł
128 złUDOGODNIENIA:
zakup w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną

zakup w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną


Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
GENERALI
składka 61 zł
WARTA
składka 76 zł
GENERALI
składka 79 zł
WARTA
składka 99 zł
WARTA
składka 128 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu małżonka / partnera w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w skutek zawału lub udaru mózgu
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • poważne zachorowanie małżonka / partnera
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • leczenie specjalistyczne
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • zgon dziecka
 • zgon noworodka
 • zgon małżonka/partnera w skutek zawału serca lub udaru mózgu
 • zgon małżonka/partnera wwyniku choroby / zgon naturalny
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wada wrodzoną


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
GENERALI
3 miesiące:
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu dziecka
 • ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie dziecka w szpitalu6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • zgon dziecka
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się martwego dziecka
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści