Zgłos szkode - SWRN Ubezpieczenia

(22) 425 35 03
Kontakt do Partnera:
-
-
Telefon:
Przejdź do treści

Menu główne:

     ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Towarzystwo
Ubezpieczeń
GENERALI

Towarzystwo
Ubezpieczeń
AXA

Towarzystwo
Ubezpieczeń
CONCORDIA

Zobacz jak zgłosić roszczenie

Towarzystwo
Ubezpieczeń
GOTHAER

Towarzystwo
Ubezpieczeń
WARTA


PROCES ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
___

Roszczenie można zgłosić za pośrednictwem:
-  poczty email,  
- specjalnego formularza znajdującego się na niniejszej stronie www,
- osobiście w wybranym oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego,
- lub pocztą na adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

WYŁĄCZNIE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU OSOBY UBEZPIECZONEJ POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE NA ADRES:
BIURO@SWRN.ORG.PL
lub pocztą na adres:
STOWARZYSZENIE WRN, UL. SIEDMIOGRODZKA 1 lok. 300, 01-204 WARSZAWA
KONTAKT DO TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
___

Osoba zgłaszająca świadczenie może skontaktować się z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego,
aby zasięgnąć informacji na temat procesu likwidacji.
Numery telefonów do towarzystw ubezpieczeniowych:
GENERALI                                    (22) 543 05 43, infolinia 913 913 913
CONCORDIA                               (61) 858 48 00, (61) 858 48 08
WARTA                                         502 308 308, infolinia 801 308 308
GOTHAER                                     (22) 469 69 69
AXA MEDI oraz JUNIOR       (22) 575 91 32
AXA Best Doctors                (22) 203 77 11 lub +48 698 629 166
 


TERMINY WYPŁATY ROSZCZEŃ


___

Towarzystwo decyduje o zasadności roszczenia na podstawie dostarczonej dokumentacji


___

Towarzystwo dokonuje wypłaty świadczenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia / dostarczenia do towarzystwa wniosku o wypłatę.


___

Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, Towarzystwo informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.


___

W przypadku gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości należnego świadczenia okazało się niemożliwe, Towarzystwo dokona wypłaty świadczenia w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w terminie 30 dni.
SWRN
Ubezpieczenia
dla Ciebie
oferty ubezpieczenia.
Już dziś skorzystaj z najlepszej na rynku
Zabezpiecz życie swoje i swojej rodziny.
Menu
>
>
>
>
>
Kontakt do Nas
Telefon
Infolinia:
Email:
Adres:
(22) 425 35 03
(22) 401 72 36
ul. Siedmiogrodzka 1 / 300
01-204 Warszawa
Kontakt do Partnera
Imię i nazwisko / firma:
Telefon:
Email:
-
-
-
Dołącz do nas
Wybierz spośród ponad 40 wariantów.
-
-
-
Zapis online - strona www:
-
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego