Zglos szkode - SWRN Ubezpieczenia

(22) 425 35 03
I
Zadzwoń:
Skontaktuj się z nami:
Ubezpieczenia
tel.
Skontaktuj się z nami
I
Zadzwoń:
Przejdź do treści
     ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
Towarzystwo
Ubezpieczeń
WARTA
Towarzystwo
Ubezpieczeń
GENERALI
Towarzystwo
Ubezpieczeń
AXA
Towarzystwo
Ubezpieczeń
CONCORDIA
Towarzystwo
Ubezpieczeń
GOTHAER
Towarzystwo
Ubezpieczeń
SOGESSUR
KONTAKT DO TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
___

Osoba zgłaszająca świadczenie może skontaktować się z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego,
aby zasięgnąć informacji na temat procesu likwidacji.
Numery telefonów do towarzystw ubezpieczeniowych:
GENERALI
(22) 543 05 43
913 913 913
CONCORDIA
(61) 858 48 00
(61) 858 48 08
WARTA
502 308 308
801 308 308
GOTHAER
(22) 469 69 69
AXA MEDI oraz JUNIOR
(22) 575 91 32
AXA BEST DOCTORS
(22) 203 77 11
(48) 698 629 166
SOGESSUR
Ubezpieczenie
w podróży
+ 48 22 101 38 88PROCES ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
___

Roszczenie można zgłosić za pośrednictwem:
-  poczty email,  
- specjalnego formularza znajdującego się na niniejszej stronie www,
- osobiście w wybranym oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego,
- lub pocztą na adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

WYŁĄCZNIE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU OSOBY UBEZPIECZONEJ POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE NA ADRES:
BIURO@SWRN.ORG.PL

lub pocztą na adres:
STOWARZYSZENIE WRN,
UL. SIEDMIOGRODZKA 1 lok. 300
01-204 WARSZAWA
TERMINY WYPŁATY ROSZCZEŃ


___

Towarzystwo dokonuje wypłaty świadczenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia / dostarczenia do towarzystwa wniosku o wypłatę.


___

W przypadku gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości należnego świadczenia okazało się niemożliwe, Towarzystwo dokona wypłaty świadczenia w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w terminie 30 dni.___

Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, Towarzystwo informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.


___

Towarzystwo decyduje o zasadności roszczenia na podstawie dostarczonej dokumentacji
SWRN
Ubezpieczenia
dla Ciebie
oferty ubezpieczenia.
Już dziś skorzystaj z najlepszej na rynku
Zabezpiecz życie swoje i swojej rodziny.
Menu
>
>
>
>
>
Kontakt do Nas
Telefon
Infolinia:
Email:
Adres:
(22) 425 35 03
(22) 401 72 36
ul. Siedmiogrodzka 1 / 300
01-204 Warszawa
Kontakt do Partnera
Imię i nazwisko / firma:
Telefon:
Email:
Dołącz do nas
Wybierz spośród ponad 40 wariantów.
Wróć do spisu treści